A kategorija

 

A kategorija podrazumeva motore. Nov zakon o polaganju je znatno pooštrio izdavanje novih vozačkih dozvola i za A kategoriju. Budući bajkeri sada moraju polagati ispite prve pomoći i teorijski i praktični ispit vožnje. Naravno, postoje olakšice ako već posedujete neku vrstu dozvole.

U ovom tekstu ćemo se pozabaviti novim načinom polaganja i objasniti koje sve povlastice imaju stariji vozači. Govorićemo o pravilima i zakonima koje sada važe, kao i o onima koji će stupiti na snagu tek u aprilu 2019. godine.

Ko sve može polagati vozački ispit za A kategoriju?

A kategorija ima i svoje podvrste, pa se u zavisnosti od njih pomera starosna granica koja je potrebna za polaganje.

 

  • - AM kategorija podrazumeva mopede, lake tricikle i lake četvorocikle. Masa ovog vozila ne sme prelaziti 350 kg, a maksimalna brzina može biti do 45 km/h. Zapremina je 50 cm 3 , a snaga motora 4kW. Potrebno je da vozač ima minimum 16 godina da bi mogao polagati ispit,
  • - A1 kategorija se odnosi na motocikle koji imaju snagu motora do 11 kW i zapreminu od 125 cm 3 . Odnos snage motora i mase vozila je 0,1 kW/kg. Vozač mora imati bar 16 godina kako bi mogao izaći na ovaj ispit,
  • A2 kategorija podrazumeva motocikle koji mogu imati i bočna sedišta. Snaga motora je do 35 kW, a odnos snage i mase je 0,2 kW/kg. Za polaganje vozačkog ispita A kategorije potrebno je da kandidat ima navršenih 18 godina. Kada dobije ovu vozačku dozvolu, vozač stiče pravo i da se služi vozilima iz A1 kategorije,
  • A kategorija se odnosi na motore i teške tricikle. Minimalna snaga motora je 15 kW. Ako prvi put polaže vozački ispit kandidat mora imati navršenih 24 godina. No, ako je vozač sa 18 godina već položio vozački ispit iz A2 kategorije i ima vozačku dozvolu više od dve godine, onda može polagati za A kategoriju i sa 20 godina. Ovo pravilo važi samo u navedenom slučaju, bez obzira da li vozač već ima dozvolu iz B kategorije.

 

Kako izgleda teorijska i praktična obuka i vozački ispit?

Ako kandidat prvi put polaže vozački ispit onda mora obavezno slušati i polagati sve časove teorijske i praktične obuke. Dakle, to podrazumeva 40 časova teorijske, kao i 40 časova praktične obuke. Budući vozač mora biti prisutan na svim časovima kako bi mogao steći uslov za polaganje vožnje.

Na teorijskim časovima kandidat će naučiti da čita sve vrste saobraćajnih znakova, kao i osnove o funkcionisanju i održavanju svog motornog vozila. Dnevno je dozvoljeno polagati do tri časa teorijske obuke.

Nakon teorijske obuke, kandidat odlazi na teorijsku i praktičnu obuku iz prve pomoći. Ona se ne polaže u autoškoli već u Crvenom krstu. Obuka traje od 8 do 10 časova. Tamo će kandidat naučiti šta je sve potrebno da ima u paketu prve pomoći, čemu koji deo paketa služi.

Nakon toga on će na praktičnim primerima uvežbavati kako se treba ponašati i šta raditi u kriznoj situaciji kada je nekoj osobi potrebna prva pomoć.

Kada se položi teorijski i praktični ispit prve pomoći kandidat se zajedno sa zdravstvenim uverenjem vraća u autoškolu gde polaže teorijski test. Ovaj test obuhvata pitanja na dopunjavanje i zaokruživanje. Neka pitanja potrazumevaju jedan, a neka više tačnih odgovora. Zato se pitanja drugačije boduju po težini. Maksimalan broj bodova je 100, a za prolaz teorijskog testa je dovoljno 85 bodova (ranija granica je bila 90, ali sad je spuštena). Svi kandidati dobijaju identičan teorijski test i grupe ga polažu u isto vreme.

Polaganje A kategorije

Ako je kandidat položio ispit prve pomoći i teorijski deo ispita onda je spreman za praktični deo obuke. Ona obuhvata 40 časova vožnje, mora se prisustvovati na svim časovima i mogu se pohađati maksimalno dva časa dnevno.

Ranije je bilo moguće da kandidat koristi svoj motor na obuci, ali to više nije moguće. Budući bajker će obuku imati samo na vozilu svoje autoškole.Vozilo za obuku vožnje A kategorije mora imati snagu motora od minimum 40 kW i zapremine od bar 600 cm 3.

Obuka se jednim delom obavlja na poligonu, a kada kandidat nauči vožnju kroz poligon onda se prelazi na gradsku vožnju. Sve se obavlja uz prisustvo instruktora.

Da bi kandidat mogao ići na obuku mora ima navršene 23 godine, ako nema položen ispit za A2 kategoriju. Za polaganje ispita budući bajker ima navršene 24 godine.

Praktični ispit na poligonu se sastoji iz vožnje po pravcu, kočenje i slalom vožnje, vožnja u osmici. Kada se prođe poligonska, prelazi se na gradsku vožnju gde instruktor vozi putnički automobil iza kandidata. Putem bluetooth-a policajac govori ispitivanom gde će skrenuti i kako će se kretati po gradu.

Nakon polaganja policajac i instruktor se dogovaraju da li je kandidat položio vozački ispit. Potrebno je da od obojice dobije ocenu položio kako bi dobio vozačku dozvolu. Ako je kandidat pao, onda ne polaže od početka i prvu pomoć i teorijski ispit, već samo praktični deo ispita za A kategoriju.

Kada položite za A kategoriju, možete upravljati vozilima iz AM, A1, i A2 kategorije.

Koje su olakšice?

Opisani način polaganja odnosi se samo na osobe koje do sad nikad nisu polagali ni jedan ispit iz vožnje. Njima je potrebna puna teorijska i praktična obuka. No, ako već imate vozačku dozvolu za AM, A1, A2 ili B, B1, BE, C, D, F, M kategoriju, za vas važe drugačija pravila.

Polaganje za A kategoriju ako imate položenu AM kategoriju

U ovom slučaju je neophodno da imate barem 24 navršenih godina kako biste izašli na ispit. Međutim, olakšica je ta što vam teorijska obuka neće biti potrebna, jer ste je dobili pri prvom polaganju. Takođe, imaćete polovinu polovinu praktične obuke – svega 20 časova. Zato je potrebno da pri prijavljivanju za obuku za A kategoriju donesete raniju vozačku dozvolu i ličnu kartu.

Polaganje za A kategoriju sa položenom A1

I ovde je potrebno da imate 24 godina kako biste mogli polagati, iako A1 možete položiti sa minimum 16 godina. Olakšica je ta što vam ni ovde neće biti potrebna teorijska obuka, a praktična obuka se svodi na 20 časova.

Polaganje ako već posedujete A2

A2 kategorija se polaže sa minimum navršenih 18 godina. Ti vozači mogu polagati za A, nakon 2 godine od polaganja prvog vozačkog ispita. Dakle, samo oni mogu imati bar 20 godina kao uslov za polaganje.

Ovi vozači ne pohađaju teorijsku obuku, a od praktičnih časova im je potrebno samo 7. Dakle, novu dozvolu mogu dobiti za nedelju dana.

Polaganje za A kategoriju sa položenom B1, B, BE, C, D, F, M

Ni jedan kandidat iz svih kategorija više ne polaže ispit iz prve pomoći ako su to već jednom učinili. A ukoliko imate položeno neke od kategorija B1, B, BE, C, D, F i M biće vam ipak potrebna teorijska obuka u trajanju od 7 časova.

Razlog tome je što se način funkcionisanja motora ipak dosta razlikuje od motornih vozila iz drugih kategorija.

Zato je i potrebno da ovi kandidati polažu i punu obuku od 40 praktičnih časova pre izlaska na ispit. Ovo je moguće uraditi samo nakon 24-og rođendana.

Uvođenje probne dozvole

Od aprila 2019. godine budući bajkeri se moraju poštovati nov zakon: moraće prvo dobijati probnu dozvolu pre stalne. Ovo je do sad bio slučaj samo za B kategoriju, ali će se od tad odnositi i na A1, A2 i A kategoriju. Dakle, za AM, se ne izdaje probna. Pored toga, probna dozvola će trajati 2 godine i ovi vozači će morati poštovati pravila koja se odnose na ove vrste dozvola.

Polaganje za motor A kategorija

Ukoliko kandidat poseduje B, C, D, E

Cena 62.310 din

U zavisnosti od posedovanja dozvole:


  • 0-40 časova teorije
  • 7-40 časova praktične obuke
  • Polaganje prve pomoći
  • Polaganje vožnje

 

 


Poligonske radnje A kategorija

Polaganje voznje A2 kategorija Trasa 1
 


Trase za polaganje A kategorije

Polaganje voznje A kategorija Trasa 1
Trasa br.1

Polaganje voznje A kategorija Trasa 2
Trasa br.2

Polaganje voznje A kategorija Trasa 3
Trasa br.3

Polaganje voznje A kategorija Trasa 4
Trasa br.4

Polaganje voznje A kategorija Trasa 5
Trasa br.5

Polaganje voznje A kategorija Trasa 6
Trasa br.6

Polaganje voznje A kategorija Trasa 7
Trasa br.7

Polaganje voznje A kategorija Trasa 8
Trasa br.8

Polaganje voznje A kategorija Trasa 9
Trasa br.9

Polaganje voznje A kategorija Trasa 10
Trasa br.10

Polaganje voznje A kategorija Trasa 11
Trasa br.11

Polaganje voznje A kategorija Trasa 12
Trasa br.12

Polaganje voznje A kategorija Trasa 13
Trasa br.13

Polaganje voznje A kategorija Trasa 14
Trasa br.14

Polaganje voznje A kategorija Trasa 15
Trasa br.15