B kategorija

 

Polaganje za vozačku dozvolu B kategorije

U B kategoriju spadaju motorna vozila čija masa ne prelazi 3,5 tona i u kojima nema mesta za više od osmoro ljudi, uz to ne računajući vozača. Dakle, u pitanju su obični, putnički automobili i teški četvorocikli koji spadaju u kategoriju B1.

Da bi se dobila vozačka dozvola najpre je potrebno da pohađate i polažete vozačke ispite. U odnosu na zakon od pre šest godina izmenila su se neka pravila. Danas je neophodno da se sluša i obuka iz teorijskog i praktičnog ispita, dok je ranije pohađana obuka samo praktičnog dela.

Šta je sve potrebno za obuku i polaganje vozačkog ispita?

Cela obuka se sastoji iz dva dela: 40 časova teorijske i 40 časova praktične obuke, za osobe koje prvi put polažu za vozačku dozvolu. Ako ste, pak, već ranije polagali ispit iz kategorija: AM, A1, A2, A, B1, F i M vaša obuka prema zakonu traje samo 8 časova.

Polaganje B kategorije

Da biste polagali vozački ispit postoje određeni uslovi koje morate ispuniti. A to su:

 

 • - Obuka za polaganje vozačkog ispita sa 16 godina,
 • - Sa 16 godina se već mora izraditi prva lična karta, te je i važeća lična karta uslov za početak obuke,
 • - Za polaganje teorijskogi praktičnog testa kandidat mora prisustvovati svim časovima obuke i praktične i teorijske. Dakle, nema pravo ni na jedan izostanak,
 • - Kada se položi ispit iz prve pomoći, potrebno je izvaditi lekarsko uverenje, koje može imati masimalno šest meseci starosti,
 • - Za polaganje ispita kandidat mora ima navršenih 17 godina.

 

Kako izgleda obuka?

Najpre, treba da naglasimo da kandidat može polagati maksimalno tri časa teorijske obuke dnevno. To znači da biste mogli pratiti i odslušati celu teorijsku obuku za minimalno dve nedelje.

Časovi teorije podrazumevaju pravila vožnje, simboliku zakova i kako funkcioniše mehanika vozila. Ranije se praralelno sa teorijskim delom polagao i praktični, no, sada je to izmenjeno.

Sistem funkcioniše na sledeći način. Najpre je potrebno da odslušate 40 časova teorije, nakon toga idete na teorijsku i praktičnu obuku iz prve pomoći. To traje od 8 do 10 časova. Zatim, polažete ispit iz prve pomoći, nakon uspešno položenog ispita morate tražiti od lekara zdravstveno uverenje.

Sa ovim dokumentom i završenim teorijskim i praktičnim ispitom iz prve pomoći vraćate se u auto školu i polažete teorijski test. Kada se i ovaj test položi, tek onda možete ići na praktičnu obuku vožnje.

Na praktičnom delu je dozvoljeno maksimalno dva časa dnevno. Celu obuku i polaganje vozačkog ispita ako prvi put polažete možete obaviti najkraće u roku od dva meseca. Na praktičnom delu obuke se konkretno uči kako se upravlja vozilom. Na obuci je uvek prisutan licencirani instruktor vožnje iz auto škole koje pohađate. On daje instrukcije kako i gde ćete se kretati i uči vas da poštujete pravila.

Vozilo auto škola na kojima se vrši obuka kandidata, poseduje dodatne papučice na suvozačevom mestu. Ovo je obavezno da bi se obezbedila sigurnost lica u vozilu. Ako kandidat nešto ne uradi kako treba, tu instruktor uskače kontrolisanjem papučica i usmerava vozilo. Prvo što se nauči kada sednete u automobil jeste da se namesti sedište onako kako vama najviše odgovara.

Od ključne je važnosti da vaše noge mogu slobodno da dodiruju papučice. Kada se sedište prilagodi onda je potrebno vezati se. Sledeća osnovna stvar jeste da kada se udobno smestite u sedištu namestite retrovizore prema sebi. Tako ćete najlakše moći videti vozila oko sebe.

Kako izgleda vozački ispit?

Teorijski deo ispita je u vidu testa, a on je uvek isti za sve polaznike. Da biste položili test potrebno vam je 85% tačnih odgovora. Pitanja ima 100, dakle morate dobiti 85 bodova od 100 mogućih. Svako pitanje se boduje u odnosu na težinu. Pitanja su na zaokruživanje i dopunjavanje.

Auto škola FEST ima u sklopu sajta ONLINE test za polaganje teorijskog ispita.

Kada se zaokružuje moguće je da se traži i više od jednog rešenja. Ponovićemo opet, praktični deo ispita se polaže tek kad završite i ispit prve pomoći i praktični deo ispita. Na ispitu se nasumično biraju pitanja, kandidat nikad prethodno ne zna koje pitanje će izvući. U vozilu se nalazi instruktor na suvozačevom mestu, a pozadi je policajac koji daje instrukcije gde kandidat treba da se kreće.

I policajac i instruktor ocenjuju da li je kandidat ispunio sve uslove za polaganje ispita. Potrebno je da ispitivani dobije ocenu POLOŽIO od oba lica kako bi se smatralo da je prošao ispit. Ukoliko se položi poligon i gradska vožnja, smatra se da lice može dobiti probnu vozačku dozvolu.

Šta činiti, a šta ne kao probni vozač?

Probna dozvola traje godinu dana, i ako to vreme prođe bez ikakvih većih prekršaja, onda vozač dobija stalnu vozačku dozvolu koja je na deset godina. Postoje neka pravila koja se odnose samo na probne vozače, a koja striktno treba poštovati, naročito ukoliko je vozač još uvek maloletan.

Ta pravila su:

 

 • - Maloletno lice kad god upravlja vozilom, na suvozačevom mestu se mora nalaziti vozač čija vozačka dozvola traje minimalno pet godina,
 • - Vozač sa probnom dozvolom ne sme voziti u period između 23 i 5h,
 • - Probna dozvola važi samo na teritoriji Republike Srbije,
 • - Osoba sa probnom vozačkom dozvolom se može kretati u brzini koja čini 90% brzine koja je naznačena na putu,
 • - Ne sme se koristiti telefon ni u kom slučaju, čak ni ako je prebačen na Hands Free mode,
 • - Vozač sa probnom dozvolom mora naznačiti svoj status nalepnicom i sa prednje i sa zadnje strane svog vozila.

 

Ukoliko je lice koje je dobilo probnu vozačku dozvolu punoletno sva ova pravila važe i za njega sem prvog koje smo naveli: ono može upravljati vozilom bez starijeg lica na suvozačevom mestu.

Kada se jednom položi vozačka dozvola B kategorije, više nije potrebno polagati vozački ispit, čak ni ako vam se vozačka dozvola privremeno oduzme. Kada se dobije stalna vozačka dozvola B kategorije, ujedno ste položili i za kategorije:

 

 • - AM (moped, laki tricikl, laki četvorocikl),
 • - B1 (teški četvorocikl),
 • - M (motokultivator).

 

Za kraj, treba naglasiti da i sa probnom i sa stalnom vozačkom dozvolom morate voziti jednako pažljivo. Sesti na vozačko mesto svaki put podrazumeva veliku odgovornost, kako prema svom životu, tako i prema tuđem. Zato su svi ovi zakoni i pravila osmišljeni baš da bi očuvali bezbednost svih građna, stoga se bespogovorno moraju poštovati.

Polaganje vozačkog ispita B kategorija cena

Auto škola FEST ima povoljne cene za polaganje vozačkog ispita. Naši kandidati dobijaju:

 • 40 časova teorije
 • 40 časova praktične obuke
 • Polaganje prve pomoći
 • Polaganje vožnje

Koji su to najčešći uzroci ne polaganja vozačkog ispita

Cena: od 61 200 din.

 

 

 

 


Poligonske radnje B kategorija

Polaganje voznje A2 kategorija Trasa 1
 


Trase za polaganje B kategorije

Polaganje voznje B kategorija Trasa 1
Trasa br.1

Polaganje voznje B kategorija Trasa 2
Trasa br.2

Polaganje voznje B kategorija Trasa 3
Trasa br.3

Polaganje voznje B kategorija Trasa 4
Trasa br.4

Polaganje voznje B kategorija Trasa 5
Trasa br.5

Polaganje voznje B kategorija Trasa 6
Trasa br.6

Polaganje voznje B kategorija Trasa 7
Trasa br.7

Polaganje voznje B kategorija Trasa 8
Trasa br.8

Polaganje voznje B kategorija Trasa 9
Trasa br.9

Polaganje voznje B kategorija Trasa 10
Trasa br.10

Polaganje voznje B kategorija Trasa 11
Trasa br.11

Polaganje voznje B kategorija Trasa 12
Trasa br.12

Polaganje voznje B kategorija Trasa 13
Trasa br.13

Polaganje voznje B kategorija Trasa 14
Trasa br.14

Polaganje voznje B kategorija Trasa 15
Trasa br.15