A1 kategorija

 

Vožnja većeg motora je vrlo privlačna, ali pored uživanja nosi sa sobom i veliku odgovornost. Iako su vrlo popularni među mladima motori iz kategorije A1 zahtevaju izvesnu zrelost kod vozača zbog njihove velike snage motora i performansi.

Da bi budući vozač znao da se adekvatno vlada u saobraćaju, da proceni saobraćajnu situaciju i da adekvatno postupi neophodno je da izabere dobru auto školu u kojoj će pohađati vozačku obuku za A1 kategoriju.

Samo dobri instruktori vožnje mogu naučiti mladu osobu da potpuno bezbedno vozi motor veće snage.

Kada je potrebna A1kategorija?

Vozačka dozvola A1 kategorije je potrebna za vožnju motocikala koji imaju motor radne zapremine do 125cm3, najveću konstruktivnu brzinu 90km/h i snagu motora do 11kw. Uz vozačku dozvolu A1 kategorije, kandidati stiču pravo da upravljaju i manjim motociklima iz AM kategorije.

Šta je sve potrebno za polaganje vozačkog ispita?

Kandidat može da se prijavi na vozačku obuku za A1 kategoriju sa punih 15 godina, dok je za polaganje vozačkog ispita potrebno da ima punih 16 godina. Kandidat  pre polaganja vozačkog ispita mora doneti na uvid ličnu kartu, potvrdu o pohađanju obuke Prve pomoći (sem ako kandidat već ima vozačku dozvolu B kategorije).

Lekarsko uverenje je neophodno doneti pre započinjanja pohađanja praktične obuke. Nakon položenog vozačkog ispita, ukoliko je u pitanju prva vozačka dozvola ona će biti probna.

Probna vozačka dozvola traje 2 godine ako se izvadi sa 19 godina ili do 21. godine ako se izvadi pre 19. godine života. Pročitajte više o ograničenjima koja se odnose na probnu vozačku dozvolu.

Obuka za A1 kategoriju

Potreban broj časova teorijske i praktične obuke varira od toga da li kandidat već ima vozačku dozvolu za neku kategoriju ili ne. Teorijska obuka se odvija u prostorijama auto škole, a praktična na školskom poligonu i na putu.

Ako kandidat ne poseduje nijednu vozačku dozvolu potrebno je 40 časova teorijske i 20 časova praktične obuke. Ako kandidat poseduje AM kategoriju, nije mu potrebna teorijska obuka već 7 časova praktične obuke.

Ako kandidat poseduje vozačku dozvolu B, BE, C, C1E, CE ili D kategorije, potrebno je da pohađa 7 časova teorijske obuke i 20 časova praktične obuke.

Praktični časovi na poligonu su obavezno pod nadzorom instruktora, dok oni na putu ne moraju biti. Kandidati će biti upoznati sa specifičnostima vožnje većih motocikala i naučiće da održavaju pravac kretanja, ubrzanje i kočenje, slalom između čunjeva i vožnju u obliku broja osam na poligonu škole.

U toku dana kandidat može da ima najviše dva praktična časa. Obuka za A1 kategoriju se vrši isključivo na motoru koji je u vlasništvu auto škole.

Nakon završene teorijske obuke kandidat polaže teorijski deo ispita, a nakon praktične obuke praktični deo ispita. Praktičan deo ispita se sastoji iz vožnje na poligonu i vožnje u saobraćaju.

A1 Kategorija Cena

A1 Kategorija Cena zavisi od toga koju kategoriju imate položenu.

Dobar instruktor – pola posla

U auto školi Fest vozačka obuka i polaganje za A1 kategoriju se obavlja na novom  motociklu Kawasaki ZR 750j. Vozačku obuku vrše veoma iskusni instruktori koji stoje na raspolaganju kandidatima za sva pitanja i nedoumice.

Budući vozač motora će naučiti kako da se najbezbednije kreće u saobraćaju i da izbegne sve rizične situacije. Strpljenje i oprez će uvek biti ispred brzine. Instruktori auto škole Fest će kandidatima ukazati na najčešće rizične situacije u saobraćaju, kao i nezgodna mesta za vožnju motora u Beogradu i okolini.

Za dodatne informacije i pitanja pozovite telefone auto škole Fest: 011/407-9304 i 065/325-1321.