Обука

 

Обука у ауто школи Фест

 

Теоријска обука:

Одржава се у нашој учионици која се налази у Гусињској улици бр.2 у локалу 4.Опремљена је најновијом технологијом,која подразумева интерактивну таблу,ради лакшег приказивања ситуација које нас могу задесити у саобраћају,и ради лакшег савладавања градива. Лаптоп рачунари и сва литература доступни су нашим полазницима током обуке,као и пред испит уколико им је лакше да вежбају у нашој школи где могу наћи мир и тишину.

Практична обука :

Одржава се на нашем полигону у близини Ауто школе Фест(код хотела Србија),као и по целом граду.Водимо се политиком да полазник наше школе треба да зна да вози по целом граду,а не само у кругу ауто школе.