А категорија

 

А категорија подразумева моторе. Нов закон о полагању је знатно пооштрио издавање нових возачких дозвола и за А категорију. Будући бајкери сада морају полагати испите прве помоћи и теоријски и практични испит вожње. Наравно, постоје олакшице ако већ поседујете неку врсту дозволе.

У овом тексту ћемо се позабавити новим начином полагања и објаснити које све повластице имају старији возачи. Говорићемо о правилима и законима које сада важе, као и о онима који ће ступити на снагу тек у априлу 2019. године.

Ко све може полагати возачки испит за А категорију?

А категорија има и своје подврсте, па се у зависности од њих помера старосна граница која је потребна за полагање.

  • - АМ категорија подразумева мопеде, лаке трицикле и лаке четвороцикле. Маса овог возила не сме прелазити 350 кг, а максимална брзина може бити до 45 км/ч. Запремина је 50 цм 3 , а снага мотора 4 кв. Потребно је да возач има минимум 16 година да би могао полагати испит,
  • - А1 категорија се односи на мотоцикле који имају снагу мотора до 11 кв и запремину од 125 цм 3 . Однос снаге мотора и масе возила је 0,1 кв/кг. Возач мора имати бар 16 година како би могао изаћи на овај испит,
  • - А2 категорија подразумева мотоцикле који могу имати и бочна седишта. Снага мотора је до 35 кв, а однос снаге и масе је 0,2 кв/кг. За полагање возачког испита А категорије потребно је да кандидат има навршених 18 година. Када добије ову возачку дозволу, возач стиче право и да се служи возилима из А1 категорије,
  • - А категорија се односи на моторе и тешке трицикле. Минимална снага мотора је 15 кв. Ако први пут полаже возачки испит кандидат мора имати навршених 24 година. Но, ако је возач са 18 година већ положио возачки испит из А2 категорије и има возачку дозволу више од две године, онда може полагати за А категорију и са 20 година. Ово правило важи само у наведеном случају, без обзира да ли возач већ има дозволу из Б категорије.

Како изгледа теоријска и практична обука и возачки испит?

Ако кандидат први пут полаже возачки испит онда мора обавезно слушати и полагати све часове теоријске и практичне обуке. Дакле, то подразумева 40 часова теоријске, као и 40 часова практичне обуке. Будући возач мора бити присутан на свим часовима како би могао стећи услов за полагање вожње.

Полагање А категорије

На теоријским часовима кандидат ће научити да чита све врсте саобраћајних знакова, као и основе о функционисању и одржавању свог моторног возила. Дневно је дозвољено полагати до три часа теоријске обуке.

Након теоријске обуке, кандидат одлази на теоријску и практичну обуку из прве помоћи. Она се не полаже у ауто школи већ у Црвеном крсту. Обука траје од 8 до 10 часова. Тамо ће кандидат научити шта је све потребно да има у пакету прве помоћи, чему који део пакета служи.

Након тога он ће на практичним примерима увежбавати како се треба пона&сцарон;ати и &сцарон;та радити у кризној ситуацији када је некој особи потребна прва помоћ.

Када се положи теоријски и практични испит прве помоћи кандидат се заједно са здравственим уверењем враћа у ауто школу где полаже теоријски тест. Овај тест обухвата питања на допуњавање и заокруживање. Нека питања потразумевају један, а нека више тачних одговора.

Зато се питања другачије бодују по тежини. Максималан број бодова је 100, а за пролаз теоријског теста је довољно 85 бодова (ранија граница је била 90, али сад је спу&сцарон;тена). Сви кандидати добијају идентичан теоријски тест и групе га полажу у исто време.

Ако је кандидат положио испит прве помоћи и теоријски део испита онда је спреман за практични део обуке. Она обухвата 40 часова вожње, мора се присуствовати на свим часовима и могу се похађати максимално два часа дневно. 

Раније је било могуће да кандидат користи свој мотор на обуци, али то ви&сцарон;е није могуће. Будући бајкер ће обуку имати само на возилу своје ауто школе. Возило за обуку вожње А категорије мора имати снагу мотора од минимум 40 кв и запремине од бар 600 цм 3.

Обука се једним делом обавља на полигону, а када кандидат научи вожњу кроз полигон онда се прелази на градску вожњу. Све се обавља уз присуство инструктора.

Да би кандидат могао ићи на обуку мора има навршене 23 године, ако нема положен испит за А2 категорију. За полагање испита будући бајкер има навршене 24 године.

Практични испит на полигону се састоји из вожње по правцу, кочење и слалом вожње, вожња у осмици. Када се прође полигонска, прелази се на градску вожњу где инструктор вози путнички аутомобил иза кандидата. Путем блуетоотх-а полицајац говори испитиваном где ће скренути и како ће се кретати по граду.

Након полагања полицајац и инструктор се договарају да ли је кандидат положио возачки испит. Потребно је да од обојице добије оцену положио како би добио возачку дозволу. Ако је кандидат пао, онда не полаже од почетка и прву помоћ и теоријски испит, већ само практични део испита за А категорију.

Када положите за А категорију, можете управљати возилима из АМ, А1, и А2 категорије.

Које су олакшице?

Описани начин полагања односи се само на особе које до сад никад нису полагали ни један испит из вожње. Њима је потребна пуна теоријска и практична обука. Но, ако већ имате возачку дозволу за АМ, А1, А2 или Б, Б1, БЕ, Ц, Д, Ф, М категорију, за вас важе другачија правила.

Полагање за А категорију ако имате положену АМ категорију

У овом случају је неопходно да имате барем 24 навршених година како бисте изашли на испит. Међутим, олакшица је та што вам теоријска обука неће бити потребна, јер сте је добили при првом полагању. Такође, имаћете половину практичне обуке, свега 20 часова. Зато је потребно да при пријављивању за обуку за А категорију донесете ранију возачку дозволу и личну карту.

Полагање за А категорију са положеном А1

И овде је потребно да имате 24 година како бисте могли полагати, иако А1 можете положити са минимум 16 година. Олакшица је та што вам ни овде неће бити потребна теоријска обука, а практична обука се своди на 20 часова.

Полагање ако већ поседујете А2

А2 категорија се полаже са минимум навршених 18 година. Ти возачи могу полагати за А, након 2 године од полагања првог возачког испита. Дакле, само они могу имати бар 20 година као услов за полагање.

Ови возачи не похађају теоријску обуку, а од практичних часова им је потребно само 7. Дакле, нову дозволу могу добити за недељу дана.

Полагање за А категорију са положеном Б1, Б, БЕ, Ц, Д, Ф, М

Ни један кандидат из свих категорија ви&сцарон;е не полаже испит из прве помоћи ако су то већ једном учинили. А уколико имате положено неке од категорија Б1, Б, БЕ, Ц, Д, Ф и М биће вам ипак потребна теоријска обука у трајању од 7 часова.

Разлог томе је што се начин функционисања мотора ипак доста разликује од моторних возила из других категорија.

Зато је и потребно да ови кандидати полажу и пуну обуку од 40 практичних часова пре изласка на испит. Ово је могуће урадити само након 24-ог рођендана.

Увођење пробне дозволе

Од априла 2019. године будући бајкери се морају поштовати нов закон: мораће прво добијати пробну дозволу пре сталне. Ово је до сад био случај само за Б категорију, али ће се од тад односити и на А1, А2 и А категорију. Дакле, за АМ, се не издаје пробна. Поред тога, пробна дозвола ће трајати 2 године и ови возачи ће морати поштовати правила која се односе на ове врсте дозвола.

У зависности од поседовања дозволе:


  • 0-40 часова теорије
  • 7-40 часова практичне обуке
  • Полагање прве помоћи
  • Полагање вожње

 

 

 


Полигонске радње А категорија

Polaganje voznje A2 kategorija Trasa 1
 


Трасе за полагање А категорије

Polaganje voznje A kategorija Trasa 1
Траса бр.1

Polaganje voznje A kategorija Trasa 2
Траса бр.2

Polaganje voznje A kategorija Trasa 3
Траса бр.3

Polaganje voznje A kategorija Trasa 4
Траса бр.4

Polaganje voznje A kategorija Trasa 5
Траса бр.5

Polaganje voznje A kategorija Trasa 6
Траса бр.6

Polaganje voznje A kategorija Trasa 7
Траса бр.7

Polaganje voznje A kategorija Trasa 8
Траса бр.8

Polaganje voznje A kategorija Trasa 9
Траса бр.9

Polaganje voznje A kategorija Trasa 10
Траса бр.10

Polaganje voznje A kategorija Trasa 11
Траса бр.11

Polaganje voznje A kategorija Trasa 12
Траса бр.12

Polaganje voznje A kategorija Trasa 13
Траса бр.13

Polaganje voznje A kategorija Trasa 14
Траса бр.14

Polaganje voznje A kategorija Trasa 15
Траса бр.15