НАЈЧЕШЋИ УЗРОК НЕПОЛАГАЊА ВОЗАЧКОГ ИСПИТА

 

СТРАХ

 

Код сваког од кандидата приликом приступа возачком испиту јавља се унутрашњи конфликт личности или фрустрација позната као „успех насупрот страху од неуспеха“. Већ поменути осећај код човека, познатији као страх, последица је емоционалног одражавања или доживљаја који условљава човјекову реакцију у датом тренутку.

Емоционално реаговање условљава понашање које може бити невербално, вербално, физичко, физиолошко итд. Страх је непријатна емоција праћена напетошћу која може да подстиче човека, али најчешће га неутралише или спутава. Ова емоција код сваког кандидата, као потенцијалног возача, током обуке има негативне ефекте те га због тога треба спречити или умањити. Страх који се јавља приликом изласка на возачки испит има извор у самом човеку и познат је као узнемиреност.

С обзиром да су му поседице негативне, неопходна је његова контрола и сузбијање.

Начини реаговања и стварања система и механизама одбране и прилагођавања код сваког човека је индивидуалан и тај одбрамбени механизам ће се стварати последично узроку који га је изазвао. Основни предуслов за смањење треме и страха код сваког кандидата јесте добро савладан теоријски и практични део управљања моторним возилом, јер природно је да је човек психолошки сигурнији када влада ситуацијом, односно знањем и материјом.

Један од видова решавања проблема страха и треме код кандидата јесте и неопходна едукација инструктора и испитне комисије, да поред неопходног знања како теоријског тако и практичног, покуша сваког кандидата мотивисати и охрабрити, те му подићи самопоуздање на највиши могући ниво.

Ситуација која би решила проблем сваком кандидату јесте та да инструктор спреми кандидата и кандидат сам себе тако да и у најтежим конфликтним ситуацијама, кандидат зна шта треба урадити јер управо тешке конфликтне ситуације стварају психолошка стања која спречавају кандидата да успешно савлада испит.