Bulevar Kralja Aleksandra 474, lokal 4,Zvezdara, Beograd     0114079304 0653251321     office@autoskolafest.com    Pon-Pet:08h - 20h Sub:08h-16h Nedelja:Ne radimo           

Cenovnik

A1 KATEGORIJA

A1 kategorija

Ukoliko kandidat poseduje AM kategoriju

Fond časova

CENA

Teorijska obuka

nije predvidjena

nije predvidjena

Teorijski ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Praktična obuka

7

11.900 din.

Praktični ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Ukupno: 21.900 din.

A1 KATEGORIJA

A1 kategorija

Ukoliko kandidat poseduje B kategoriju

Fond časova

CENA

Teorijska obuka

7

7.000 din.

Teorijski ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Praktična obuka

20

34.000 din.

Praktični ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Ukupno: 51.000 din.

A1 KATEGORIJA

A1 kategorija

Ukoliko kandidat nema vozačku dozvolu

Fond časova

CENA

Teorijska obuka

40

16.000 din.

Teorijski ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Praktična obuka

20

34.000 din.

Praktični ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Ukupno: 60.000 din.

A2 KATEGORIJA

A2 kategorija

Ukoliko kandidat ne poseduje vozačku dozvolu

Fond časova

CENA

Teorijska obuka

33+7

16.000 din.

Teorijski ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Praktična obuka

30

51.000 din.

Praktični ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Ukupno: 77.000 din.

A2 kategorija

Ukoliko kandidat poseduje (B, C, D, E) kategoriju

Fond časova

CENA

Teorijska obuka

7

7.000 din.

Teorijski ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Praktična obuka

30

51.000 din.

Praktični ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Ukupno: 68.000 din.

A2 kategorija

Ukoliko kandidat poseduje "AM" kategoriju

Fond časova

CENA

Teorijska obuka

nije predviđena

nije predviđena

Teorijski ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Praktična obuka

14

23.800 din.

Praktični ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Ukupno:33.800 din.

A2 kategorija

Уколико кандидат поседује ”А1” категорију

Fond časova

CENA

Teorijska obuka

nije predviđena

nije predviđena

Teorijski ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Praktična obuka

7

11.900 din.

Praktični ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Ukupno: 21.900 din.

A KATEGORIJA

A kategorija

Ukoliko kandidat ne poseduje dozvolu

Fond časova

CENA

Teorijska obuka

33+7

16.000 din.

Teorijski ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Praktična obuka

40

68.000 din.

Praktični ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Ukupno: 94.000 din.

A kategorija

Ukoliko kandidat poseduje (B, C, D, E) kategoriju

Fond časova

CENA

Teorijska obuka

7

7.000 din.

Teorijski ispit

1

5.000 din. + MUP taksa

Praktična obuka

40

68.000 din.

Praktični ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Ukupno: 85.000 din.

A kategorija

Ukoliko kandidat poseduje ”AM” kategoriju

Fond časova

CENA

Teorijska obuka

nije predviđena

nije predviđena

Teorijski ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Praktična obuka

20

34.000 din.

Praktični ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Ukupno: 44.000 din.

А kategorija

Ukoliko kandidat poseduje ”А1” kategoriju

Fond časova

CENA

Teorijska obuka

nije predviđena

nije predviđena

Teorijski ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Praktična obuka

14

23.800 din.

Praktični ispit

1

5.000 din.

Ukupno: 33.800 din.

A kategorija

Ukoliko kandidat poseduje ”A2” kategoriju

Fond časova

CENA

Teorijska obuka

nije predviđena

nije predviđena

Teorijski ispit

1

5.000 din + MUP taksa

Praktična obuka

7

11.900 din.

Praktični ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Ukupno: 21.900 din

B KATEGORIJA

B kategorija

Ukoliko kandidat ne poseduje vozačku dozvolu

Fond časova

CENA

Teorijska obuka

40

16.000 din.

Teorijski ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Praktična obuka

60

60.000 din.

Praktični ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Ukupno: 86.000 din

B kategorija

Ukoliko kandidat poseduje AM i A1 kategoriju

Fond časova

CENA

Teorijska obuka

7

7.000 din.

Teorijski ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Praktična obuka

35

52.500 din.

Praktični ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Ukupno: 69.500 din.

B kategorija

Ukoliko kandidat poseduje A2 i A kategoriju

Fond časova

CENA

Teorijska obuka

7

7.000 din.

Teorijski ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Praktična obuka

30

45.000 din.

Praktični ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Ukupno: 62.000 din.

BE KATEGORIJA

BE kategorija

Kandidat mora da poseduje ”B” kategoriju

Fond časova

CENA

Teorijska obuka

nije predviđena

nije predviđena

Teorijska ispit

nije predviđena

nije predviđena

Praktična obuka

7

17.500 din.

Praktični ispit

1

5.500 din.+ MUP taksa

Ukupno: 23.000 din.

C KATEGORIJA

C kategorija

Kandidat mora da poseduje B kategoriju

Fond časova

CENA

Teorijska obuka

7

14.000 din.

Teorijski ispit

1

5.000 din.+ MUP taksa

Praktična obuka

15

67.500 din.

Praktični ispit

1

6.000 din.

Ukupno: 92.500 din.

CE KATEGORIJA

CE kategorija

Kandidat mora da poseduje C kategoriju

Fond časova

CENA

Teorijska obuka

nije predvidjena

nije predvidjena

Teorijski ispit

nije predvidjena

nije predvidjena

Praktična obuka

7

45.500 din.

Praktični ispit

1

7.000 din.+ MUP taksa

Ukupno: 52.500 din.