Bulevar Kralja Aleksandra 474, lokal 4,Zvezdara, Beograd     0114079304 0653251321     office@autoskolafest.com    Pon-Pet:08h - 20h Sub:08h-16h Nedelja:Ne radimo           

A kategorija

A kategorija podrazumeva motocikle. Novi zakon o polaganju je znatno pooštrio izdavanje novih vozačkih dozvola i za A kategoriju. Budući bajkeri sada moraju polagati ispite prve pomoći i teorijski i praktični ispit vožnje. Naravno, postoje olakšice ako već posedujete neku vrstu dozvole.

U ovom tekstu ćemo se pozabaviti novim načinom polaganja i objasniti koje sve povlastice imaju stariji vozači. Govorićemo o pravilima i zakonima koje sada važe.

Ko sve može polagati vozački ispit za A kategoriju?

A kategorija ima i svoje podvrste, pa se u zavisnosti od njih pomera starosna granica koja je potrebna za polaganje.

  • AM kategorija podrazumeva mopede, lake tricikle i lake četvorocikle. Masa ovog vozila ne sme prelaziti 350 kg, a maksimalna brzina može biti do 45 km/h. Zapremina je 50 cm 3 , a snaga motora 4kW. Potrebno je da vozač ima minimum 16 godina da bi mogao polagati ispit,
  • A1 kategorija se odnosi na motocikle koji imaju snagu motora do 11 kW i zapreminu od 125 cm 3 . Odnos snage motora i mase vozila je 0,1 kW/kg. Vozač mora imati bar 16 godina kako bi mogao izaći na ovaj ispit, a osposobljavanje može početi sa navršenih 15 godina.
  • A2 kategorija podrazumeva motocikle koji mogu imati i bočna sedišta. Snaga motora je do 35 kW, a odnos snage i mase je 0,2 kW/kg. Za polaganje vozačkog ispita A kategorije potrebno je da kandidat ima navršenih 18 godina a osposobljavanje može početi sa navršenih 17 godina. Kada dobije ovu vozačku dozvolu, vozač stiče pravo i da se služi vozilima iz AM i A1 kategorije,
  • A kategorija se odnosi na motore i teške tricikle. Minimalna snaga motora je 15 kW. Ako prvi put polaže vozački ispit kandidat mora imati navršenih 24 godina. No, ako je vozač sa 18 godina već položio vozački ispit iz A2 kategorije i ima vozačku dozvolu više od dve godine, onda može polagati za A kategoriju i sa 20 godina. Ovo pravilo važi samo u navedenom slučaju, bez obzira da li vozač već ima dozvolu iz B kategorije.

Kako izgleda teorijska i praktična obuka i vozački ispit?

Kada kandidat položi teorijski ispit i izvadi lekarsko uverenje. Ako kandidat prvi put polaže vozački ispit onda mora obavezno slušati i polagati sve časove teorijske i praktične obuke. Dakle, to podrazumeva 40 časova teorijske, kao i 40 časova praktične obuke. Budući vozač mora biti prisutan na svim časovima kako bi mogao steći uslov za polaganje vožnje.

Na teorijskim časovima kandidat će naučiti da čita sve vrste saobraćajnih znakova, kao i osnove o funkcionisanju i održavanju svog motornog vozila. Dnevno je dozvoljeno odslušati do tri časa teorijske obuke.

Nakon odslušane teorijske obuke kandidat polaže teorijski ispit. Ovaj test obuhvata odgovore na pitanja putem čekiranja. Neka pitanja potrazumevaju jedan, a neka više tačnih odgovora. Zato se pitanja drugačije boduju po težini. Maksimalan broj bodova je 100, a za prolaz teorijskog testa je dovoljno 85 bodova.

Polaganje A kategorije

Ako je kandidat položio ispit prve pomoći i teorijski deo ispita onda je spreman za praktični deo obuke. Ona obuhvata 40 časova vožnje, mora se prisustvovati na svim časovima i mogu se pohađati maksimalno dva časa dnevno.

Ranije je bilo moguće da kandidat koristi svoj motor na obuci, ali to više nije moguće. Budući bajker će obuku imati samo na vozilu svoje autoškole.Vozilo za obuku vožnje A kategorije mora imati snagu motora od minimum 40 kW i zapremine od bar 600 cm 3.

Obuka se jednim delom obavlja na poligonu, a kada kandidat nauči vožnju kroz poligon onda se prelazi na gradsku vožnju. Sve se obavlja uz prisustvo instruktora.

Praktični ispit na poligonu se sastoji iz vožnje po pravcu, kočenje i slalom vožnje, vožnja u osmici. Kada se prođe poligonska, prelazi se na gradsku vožnju gde instruktor vozi putnički automobil iza kandidata. Putem bluetooth-a policajac govori ispitivanom gde će skrenuti i kako će se kretati po gradu.

Nakon polaganja policajac i instruktor se dogovaraju da li je kandidat položio vozački ispit. Potrebno je da od obojice dobije ocenu položio kako bi dobio vozačku dozvolu. Ako je kandidat pao, onda ne polaže od početka teorijski ispit, već samo praktični deo ispita za A kategoriju.

Kada položite za A kategoriju, možete upravljati vozilima iz AM, A1, i A2 kategorije.

Koje su olakšice?

Opisani način polaganja odnosi se samo na osobe koje do sad nikad nisu polagali ni jedan ispit iz vožnje. Njima je potrebna puna teorijska i praktična obuka. No, ako već imate vozačku dozvolu za AM, A1, A2 ili B, B1, BE, C, D, F, M kategoriju, za vas važe drugačija pravila.

Polaganje za A kategoriju ako imate položenu AM kategoriju

U ovom slučaju je neophodno da imate barem 24 navršenih godina kako biste izašli na ispit. Međutim, olakšica je ta što vam teorijska obuka neće biti potrebna, jer ste je dobili pri prvom polaganju. Takođe, imaćete polovinu praktične obuke – svega 20 časova. Zato je potrebno da pri prijavljivanju za obuku za A kategoriju donesete raniju vozačku dozvolu i ličnu kartu.

Polaganje za A kategoriju sa položenom A1

I ovde je potrebno da imate 24 godina kako biste mogli polagati, iako A1 možete položiti sa minimum 16 godina. Olakšica je ta što vam ni ovde neće biti potrebna teorijska obuka, a praktična obuka se svodi na 14 časova.

Polaganje ako već posedujete A2

A2 kategorija se polaže sa minimum navršenih 18 godina. Ti vozači mogu polagati za A, nakon 2 godine od polaganja prvog vozačkog ispita. Dakle, samo oni mogu imati bar 20 godina kao uslov za polaganje.

Ovi vozači ne pohađaju teorijsku obuku, a od praktičnih časova im je potrebno samo 7. Dakle, novu dozvolu mogu dobiti za nedelju dana.

Polaganje za A kategoriju sa položenom B1, B, BE, C, D, F, M

Ni jedan kandidat iz svih kategorija više ne polaže ispit iz prve pomoći ako su to već jednom učinili. A ukoliko imate položeno neke od kategorija B1, B, BE, C, D, F i M biće vam ipak potrebna teorijska obuka u trajanju od 7 časova.

Razlog tome je što se način funkcionisanja motora ipak dosta razlikuje od motornih vozila iz drugih kategorija.

Zato je i potrebno da ovi kandidati polažu i punu obuku od 40 praktičnih časova pre izlaska na ispit. Ovo je moguće uraditi samo nakon 24-og rođendana.

Uvođenje probne dozvole

Od aprila 2019. godine budući bajkeri se moraju poštovati nov zakon: moraće prvo dobijati probnu dozvolu pre stalne. Ovo je do sad bio slučaj samo za B kategoriju, ali će se od tad odnositi i na A1, A2 i A kategoriju. Dakle, za AM, se ne izdaje probna. Pored toga, probna dozvola će trajati 2 godine i ovi vozači će morati poštovati pravila koja se odnose na ove vrste dozvola.

Polaganje za motor A kategorija

U zavisnosti od posedovanja dozvole:

  • 0-40 časova teorije
  • 7-40 časova praktične obuke
  • Polaganje prve pomoći
  • Polaganje vožnje

Poligonske radnje A kategorija

Polaganje voznje A2 kategorija Trasa 1


Trase za polaganje A kategorije

Polaganje voznje A2 kategorija Trasa 1
Trasa br.1

Polaganje voznje A2 kategorija Trasa 2
Trasa br.2

Polaganje voznje A2 kategorija Trasa 3
Trasa br.3

Polaganje voznje A2 kategorija Trasa 4
Trasa br.4

Polaganje voznje A2 kategorija Trasa 5
Trasa br.5

Polaganje voznje A2 kategorija Trasa 6
Trasa br.6

Polaganje voznje A2 kategorija Trasa 7
Trasa br.7

Polaganje voznje A2 kategorija Trasa 8
Trasa br.8

Polaganje voznje A2 kategorija Trasa 9
Trasa br.9

Polaganje voznje A2 kategorija Trasa 10
Trasa br.10

Polaganje voznje A2 kategorija Trasa 11
Trasa br.11

Polaganje voznje A2 kategorija Trasa 12
Trasa br.12

Polaganje voznje A2 kategorija Trasa 13
Trasa br.13

Polaganje voznje A2 kategorija Trasa 14
Trasa br.14

Polaganje voznje A2 kategorija Trasa 15
Trasa br.15