Bulevar Kralja Aleksandra 474, lokal 4,Zvezdara, Beograd     0114079304 0653251321     office@autoskolafest.com    Pon-Pet:08h - 20h Sub:08h-16h Nedelja:Ne radimo           

2023-01-14T17:18

Sve što treba da znate o tehničkom pregledu vozila

Tehnički pregled je obavezan za sva vozila pre registracije. Tehničkim pregledom se utvrđuje da li je vozilo tehnički ispravno da bi moglo da se uključi u saobraćaj i da li ispunjava sve potrebne propise.

Vanredni tehnički pregled se obavlja pre puštanja u saobraćaj vozila koje je imalo saobraćajnu nesreću, a postoji još i kontrolni za ona vozila kod kojih je pronađena neispravnost prilikom zaustavljanja saobraćajne policije i periodični.

Tehnicki pregled vozila saveti

Redovan tehnicki pregled može biti na godinu dana i na šest meseci, ukoliko je vozilo starije od 15 godina. Vozači koji poseduju novo vozilo redovan tehnički pregled obavljaju za dve godine.

Redovan godišnji tehnički pregled vozila se može obaviti do 30 dana pre podnošenja zahteva za registraciju. Kako bi bilo vremena da se otklone moguće neispravnosti na vozilu. Obavezan tehnički pregled vozila se obavlja u za to specijalizovanim servisima koji imaju dozvolu da obavljaju taj posao.

Šta sve čini tehnički pregled vozila?

Na tehničkom pregledu se proverava ispravnost:

  • uređaja za upravljanje,
  • za zaustaljanje,
  • za davanje svetlosnih i zvučnih signala,
  • za osvetljavanje puta,
  • za kontrolu i davanje znakova,
  • za odvođenje i regulisanje izduvnih gasova,
  • za spajanje vučnog i priključnog vozila,
  • za oslanjanje, za kretanje i osovina.

Zatim, tu su i elektrouređaji i instalacije, pogonski uređaji, uređaji za prenos snage i oprema vozila.

Ukoliko je vozilo na pregledu potpuno ispravno vlasniku se izdaje popunjen i overen registracioni list. U agencijama koje se bave registracijom vozila može se kupiti i obavezna polisa auto osiguranja. Polisom osiguranja različite osiguravajuće kuće pokrivaju građansko-pravnu odgovornost od štete nanete trećim licima.

U slučaju saobraćajne nesreće osiguranog vozila svu štetu će platiti osiguravajuća kuća.

Novi zakon – nova pravila

U julu mesecu 2018. godine na snagu je stupio novi zakon o saobraćaju koji reguliše pravila tehničkog pregleda. Po novom zakonu tehnički pregled sada mora da traje pola sata i za to vreme vozač mora da bude van automobila i mesta pregleda. Sva pravila koja se odnose na ispravnost vozila sada su pooštrena. Automobil mora da bude bez limarijskih oštećenja, naročito bez duboke korozije.

Mehaničari moraju da fotografišu automobil sa svih strana, sa datumom tehničkog pregleda i da fotografije proslede policijskoj upravi. Na fotografijama treba da budu čitljive registracione oznake, brzinomer i na jednoj fotografiji mora da se vidi lice koje vrši pregled.

Ukoliko je vozilo neispravno vlasnik ima rok od tri dana da kvar otkloni i može da prođe bez duplog plaćanja pregleda. Više ne postoje besplatni tehnički pregledi koje daju agencije za registraciju vozila.

I vozač proverava ispravnost vozila

U toku vozačke obuke u auto školi svaki polaznik nauči da pre pokretanja izađe iz vozila i proveri ispravnost. Pregled se odnosi pre svega na uređaje za osvetljenje i davanje svetlosnih signala, stanje guma, vidljivost registracionih tablica i oštećenja vozila.

Kada kandidat izađe iz auto škole sa položenim vozačkim ispitom treba da mu pregled vozila predstavlja svakodnevnu rutinu. Na taj način osigurava bezbednost vozila u saobraćaju.

Tokom praktične obuke kandidat treba da pita instruktora sve što ne zna o funkcionisanju i korišćenju različitih uređaja u automobilu. Ispravno korišćenje svih uređaja u vozilu znači i njihov duži vek i bezbednost jer su karovi mogući tokom loše vožnje.

Auto škola Fest pruža sistematičnu vozačku obuku i pokriva proverenim informacijama sve segmente vožnje, uključujući i pravilno rukovanje različitim uređajima. Za kontakt i sve druge informacije u vezi vozačke obuke pozovite telefone: 011/40-79-304 i 065/325-13-21.