Bulevar Kralja Aleksandra 474, lokal 4,Zvezdara, Beograd     0114079304 0653251321     office@autoskolafest.com    Pon-Pet:08h - 20h Sub:08h-16h Nedelja:Ne radimo           

2020-04-30T18:10

Ispit prve pomoći

Da biste došli do vozačke dozvole, morate da obavite obuku i položite ispit iz prve pomoći.

Kao vozač, važno je da znate da pružite pravilnu prvu pomoć na licu mesta odmah posle nezgode kako bi se smanjio procenat smrtnih ishoda i štetnih posledica po zdravlјe.

Obuku i ispit organizuje i sprovodi Crveni krst Srbije, odnosno zdravstvena ustanova koja ispunjava propisane uslove i poseduje odgovarajuću dozvolu. Potrebno je da popunite prijavu za obuku kod organizatora obuke ili u odgovarajućoj auto školi. Neke ustanove nude i mogućnost online prijave.

Obuka se vrši u grupama (uglavnom od 10-15 polaznika) i traje određeni broj časova (najčešće 8, odnosno 6 sati sa pauzama, dva dana po četiri časa, treći dan je polaganje). Izvodi je stručno medicinsko lice koje je predavač sa licencom izdatom od strane Ministarstva zdravlјa Republike Srbije i, po pravilu,  jedna osoba u svojstvu demonstratora. Po završetku obuke dobijate potvrdu o završenoj obuci koju prilažete pri polaganju ispita. Ispit se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela.

Prva pomoc na putu

Teorijski deo podrazumeva test koji se polaže pismeno u trajanju od 45 minuta, zaokruživanjem ili dopunjavanjem odgovora na 20 pitanja koja su sadržana u priručniku dobijenom u okviru materijala za rad. Test je položio kandidat koji je osvojio 65-100 bodova.

Pročitajte: Šta sve sadrži komplet prve pomoći

Praktični deo ispita se polaže pred tročlanom komisijom izvlačenjem pitanja sa zadatkom da se demonstrira određena veština (previjanje, reanimacija, imobilizacija...). Komisija ocenjuje kandidata a položio je onaj koji je, kao i na teorijskom delu, osvojio 65-100 bodova.

Nakon uspešno položenog ispita dobijate potvrdu o položenom ispitu. Potvrda je potrebna za izlazak na praktični ispit iz vožnje, ali ne i za izlazak na teorijski ispit. 

Kandidati koji su položili jednom ispit iz prve pomoći nisu u obavezi da ponovo polažu ispit iz prve pomoći ukoliko se osposoblјavaju za vozače druge kategorije.