Bulevar Kralja Aleksandra 474, lokal 4,Zvezdara, Beograd     0114079304 0653251321     office@autoskolafest.com    Pon-Pet:08h - 20h Sub:08h-16h Nedelja:Ne radimo           

2020-05-01T14:50

Online testovi za polaganje B kategorije vozačkog ispita?

Mnogi budući vozači žele da se od kuće pripremaju ili uvežbavaju ono što su u auto školi radili na teorijskim časovima putem online testova. Imajući u vidu komoditet provere znanja od kuće, treba navesti i opasnost od toga da drugi sadržaji sa interneta odvlače pažnju kandidata sa učenja gradiva.

Prema iskustvu instruktora Auto škole Fest, kandidati za polaganje vozačkog ispita koji su se pripremali i kod kuće rešavajući online testove za B kategoriju uglavnom su vrlo dobro prolazili na testovima i na polaganju vozačkog ispita.

Testovi za polaganje B kategorije – raskrsnice

Najpopularniji online testovi i najkomplikovanija tema kada su u pitanju testovi za vožnju su raskrsnice, odnosno prvenstvo prolaza na raskrsnicama. Online testovi za polaganje B kategorije su od velike važnosti za kandidate koji žele da potpuno spremni izađu na polaganje koje se vrši u auto školi.

Navodimo vam najvažnija pravila za postupanje u raskrsnicama. Kada saobraćajni policajac reguliše saobraćaj postupajte isključivo po njegovoj naredbi. Na raskrsnicama koje imaju svetlosnu signalizaciju, tj. semafore jednostavno postupate prema signalizaciju uz poštovanje redosleda kretanja. Saobraćajni znaci uz semafore nemaju važnost.

Raskrsnica na Slaviji

Izvor: B92.net

Kada na raskrsnici ne postoje semafori, niti saobraćaj reguliše saobraćajni policajac, obratite pažnju na saobraćajnu signalizaciju uz put. Oznake na putu su odličan vodič za skretanje i prestrojavanje pre skretanja. Ukoliko nema drugačijih pravila na signalizaciji, postupite po pravilu desne strane. Uvek treba imati na umu da vozila hitne pomoći i policije imaju prvenstvo prolaza ukoliko su im uključeni svetlosni i zvučni signali, bez obzira na saobraćajnu signalizaciju.

Tramvaji takođe imaju prvenstvo prolaza i na njih se uopšte ne odnosi pravilo desne strane. Kada vozilo uđe u raskrsnicu, to i dalje ne znači da ono ima prednost već da je samo zauzelo takav položaj. Pri rešavanju testova kandidati treba da se vode isključivo pravilima prvenstva prolaza. Za vozače koji žele da pažljivo izuče pravila prevenstva prolaza predlažemo da popune i test Šta znaš o saobraćaju? AMSS-a.

Vrste raskrsnica.

Raskrsnice su mesta gde se dva ili više puteva ukršta ili spaja. Tu računamo kolovoze i njihove elemente.

Raskrsnice mogu biti:
- kružni tokovi,
- četvorokrake
- X raskrsnice,
- T raskrsnice
- i trokrake Y raskrsnice.

Prilikom približavanja raskrsnici vozač treba prvo da proceni saobraćajnu situaciju, zatim da prilagodi brzinu, i po potrebi uključi pokazivač pravca. Kako bi drugi vozači mogli da vide njegovu nameru. 

Tokom vozačke obuke instruktori će posebnu pažnju pokloniti raskrsnicama i prvenstvu prolaza na njima. Razlog tome je često vrlo složena situacija, koja od vozača traži dobru koncentraciju i pribranost. Vozači postupaju prema naredbama saobraćajnih policajaca ukoliko oni regulišu saobraćaj, zatim prema svetlosnoj saobraćajnoj signalizaciji ukoliko postoji. Upotrebom semafora postiže se manje zagušenje i brži protok vozila.

Na velikom broju raskrsnica saobraćaj je regulisan vertikalnom i horizontalnom saobraćajnom signalizacijom (saobraćajnim znacima pored puta i na putu). Na posletku, ako saobraćaj na raskrsnici nije uopšte regulisan vodimo se pravilom desne strane. Redosled prolaska na raskrsnicama reguliše se tako što se put označava kao glavni i kao sporedni.

Raskrsnice su označene saobraćajnim znacima:

  • Put sa prvenstvom prolaza,
  • Obavezno zaustavljanje,
  • Nailazak na put sa prvenstvom prolaza
  • i Pružanje puta sa prvenstvom prolaza.

Vozači ne smeju ući vozilom u raskrsnicu, iako im svetlosni znak to dozvoljava, ukoliko je saobraćaj vrlo gust i postoji mogućnost da se promenom svetlosnog znaka zaustave u raskrsnici i ometaju protok vozila. Ukoliko semafor ne radi ili je uključeno žuto trepćuće svetlo saobraćaj regulišu postavljeni saobraćajni znaci.

Pravilo desne strane

Pravilo desne strane znači da je svaki vozač na raskrsnici, bez semafora ili saobraćajnog policajca koji bi regulisali saobraćaj, dužan da propusti vozilo koje mu dolazi sa njegove desne strane. Ovo pravilo se ne odnosi na tramvaj, koji uvek ima prvenstvo prolaza! Od ovog pravila su izuzeta i vozila pod pratnjom i vozila sa uključenom rotacijom (hitna pomoć, policija i vatrogasna vozila).

Tramvaj prvenstvo prolaza

Vozač vozila koje skreće udesno ima prvenstvo prolaza u odnosu na vozilo koje mu dolazi iz suprotnog pravca i namerava da skrene levo. 

T raskrsnica

Ko ima prednost na kružnom toku?

Pravila prvenstva prolaza u kružnom toku spadaju među ona pravila sa kojima se najviše greši. Kada se u kružnom toku pojavi saobraćajni policajac neophodno je pratiti njegova uputstva. Inače važe sledeća pravila. Vozilo u kružnom toku ima prednost nad vozilima van kružnog toka. Vozila koja su u traci, koja se nalazi uz ostrvo ne smeju da „iseku“ skretanjem ka izlazu vozila koja su u spoljnjim trakama kružnog toka.

U takvoj situaciji kada vozač vozila u trećoj traci želi da izađe iz kružnog toka mora da se redovno prestroji u spoljašnju traku, a vozilo koje je već u spoljašnjoj traci mora da propusti. Prednost ima uvek ono vozilo koje nastavlja trakom u kojoj se kreće. Tramvaji u kružnom toku uvek imaju prednost. Kada u kružni tok ulazite iz ulice ili puta koji ima više traka, birajte onu traku kružnog toka iz koje će vam biti najzgodnije da se isključite na željenom mestu.

Ukoliko ste odlučili da izađete na prvom isključenju birajte spoljnu (skroz desnu) traku kružnog toka. Vozilo koje se isključuje na poslednjem izlazu iz kružnog toka treba da bira poslednju levu traku (uz ostrvo), kako ne bi ometalo vozila koja se ranije isključuju. Na odluku o traci u koju će se vozilo uključiti u kružnom toku utiče gustina saobraćaja, koliko traka ima put sa kog mu se prilazi, koliko traka ima sam kružni tok i koliko traka ima put na koji se izlazi.

Kada vozač želi da izađe iz kružnog toka ili da se prestroji u spoljnju traku, neophodno je da koristi desni migavac. Vreme uključivanja migavca treba tempirati tako da je ostalim vozačima očigledno gde vozilo planira da izađe.

Polaganje testova za vožnju

Prema novom pravilniku o saobraćaju teorijski testovi se sada rade online na računarima u auto školama, koje su sada posebno opremljene za tu namenu. Sva pitanja na testu nose različit broj poena. Test se radi 45 minuta i vreme se računa od momenta prvog odgovora na testu. Ukoliko želite da pokrenete online test KLIKNI OVDE

Ne postoji mogućnost ispravljanja testa. Pitanja koja kandidati ostave nepopunjena se računaju kao netačni odgovori. Kada kandidat položi teorijski test ima na raspolaganju godinu dana da položi praktičan deo polaganja vozačkog ispita.

Vozački ispit ne treba da vas plaši jer se na njemu ne nalazi baš ništo što nije bilo tema prethodne vozačke obuke. To važi i za online testove za vožnju.

Savremena vozačka obuka

Budući vozači, koji se sada odlučuju da upišu vozačku obuku, treba da imaju na umu da je kvalitet vozačke obuke ključan za njihovu bezbednost u saobraćaju. Online testovi za polaganje vozačkog ispita nisu nikakav bauk! Iako je primenom novih propisa broj pitanja povećan, kao i njihova složenost, drastično su poboljšani i uslovi za učenje u auto školama koje se pridržavaju propisa.

Tokom teorijske obuke kandidati će usvojiti sva znanja koja su potrebna za polaganje online testova za B kategoriju iz prvog puta. Ipak, sugeriše im se da pored rada u auto školi nastave sa obnavljanjem znanja i u kućnim uslovima, naročito preko programa sa online testovima za vežbanje. Ukoliko imate pitanja u vezi polaganja testova za vožnju ili želite da se prijavite za vozačku obuku pozovite telefone: 011/407-93-04 i 065/ 325-13-21.